TA SCHAKT & MASKIN AB

Grus

Stenmjöl

Stenmjöl används ofta för betongtillverkning, plattsättning, kringfyllnad runt rörledningar, ytlager på hästanläggningar, fotbollsplaner

Bärlager

Bärlager är krossat berg som används som bärlager vid vägbyggnad och andra körytor, samt vid förbättring av skogsvägar

Förstärkning

Används som förstärkningslager till vägar och andra körytor

Makadam

Makadam är krossat berg som finns i olika storlekssorteringar och som används för bland annat betongtillverkning, dränering och halkbekämpning, men även som gårdsgrus.

Väggrus

Väggrus används som slitlager på grusvägar, garageuppfarter och andra körytor.

TA Schakt & Maskin AB

Kontakta oss för mer information, priser och beställning.